Tez Danışmanlığı

Tez konunuzu belirlemek için size yardımcı oluyoruz. Konu seçimi sürecinde, konu belirleme önerileri, konu araştırması, literatür taraması ve benzeri işlemleri gerçekleştiriyoruz.

Tez yazımı sürecinde size rehberlik ediyoruz. Tez yazımında, başlık sayfası, özet, giriş, teorik çerçeve, metodoloji, sonuçlar, tartışma ve kaynakça bölümleri gibi unsurları ele alıyoruz.